Nakladatelství Domino  ›  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem (nebo dále v textu také prodávajícím) se rozumí Nakladatelství DOMINO s. r. o., se sídlem Na Hradbách 119/3, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 26878801.

 1. Prodejce se zavazuje vyřídit závaznou objednávku kupujícího uskutečněnou prostřednictvím internetového knihkupectví provozovaného na stránkách www.dominoknihy.cz, a to odesláním objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávce. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky
 2. Termín uskutečnění dodávky je závislý na dostupnosti objednaného zboží a na specifikaci způsobu dodání, který si kupující v průběhu objednávky určil. Způsoby dodání jsou takovéto:
  1. Veškeré objednané zboží je skladem. V takovémto případě se prodejce zavazuje odeslat všechno zboží v objednávce obsažené do pěti pracovních dnů od obdržení objednávky.
  2. Veškeré objednané zboží je nedostupné, to znamená, že objednané tituly ještě nebyly vydány. V takovémto případě má kupující dvě možnosti:
   1. nechat si posílat jednotlivé tituly podle toho, jak budou dostupné, což znamená, že mu budou zasílány jednotlivě, do pěti pracovních dnů od vydání.
   2. Nechat si poslat všechny objednané tituly najednou, což znamená, že objednávka bude vyřízena až po vydání posledního objednaného titulu.
  3. Objednávka je tvořena jak dostupnými (již vydanými), tak i nedostupnými(doposud nevydanými tituly). V tomto případě se může kupující rozhodnout stejně jako v předcházejícím bodu 2:
   1. nechat si poslat jednotlivé tituly podle jejich dostupnosti. Veškeré vydané tituly budou odeslány do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, nedostupné tituly pak jednotlivě do pěti pracovních dnů od jejich vydání
   2. nechat si poslat všechny tituly najednou. Zvolí-li prodávající tuto možnost, budou mu všechny objednané knihy zaslány do pěti pracovních dnů po vydání poslední z nich.
 3. u objednávek, jejichž úhrná výše nepřesahuje 2.000 Kč, si může kupující zvolit dva způsoby doručení: prostřednictvím Zásilkovny za poplatek 39 Kč, nebo Českou poštu za 99 Kč. U objednávek, jejichž hodnota přesahuje 2.000 Kč a budou kupujícímu zaslány v jedné zásilce, hradí náklady na dopravu prodávající. Platby za zboží jsou uskutečňovány prostřednictvím dobírky.
 4. prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, využije pouze v souvislosti se službami internetového knihkupectví Nakladatelství DOMINO a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky, případně s hodnocením kvality služeb a zboží, nebo s nabídkou dalšího zboží a služeb Nakladatelství DOMINO.
 5. Pokud kupující opakovaně porušuje svůj závazek, především pokud nepřebírá odeslané zásilky, má prodávající právo jeho příští objednávku odmítnout.
 6. Prodávající je povinen vrátit částku zaplacenou za vrácené zboží (v souladu se zákonem č. 367/2000), a to poštovní poukázkou na adresu, na niž bylo toto zboží původně odesláno, a to do pěti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (poštovné a balné). Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
 7. Kupující si vyhrazuje právo na změnu cen, které jsou v nabídce internetového knihkupectví uvedené jako předběžné. Zároveň se ale zavazuje, že takovéto ceny nebudou změněny o více než deset procent uváděné hodnoty.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupujícím se rozumí zákazník e-shopu provozovaného Nakladatelstvím DOMINO s. r. o., který jeho prostřednictvím učinil objednávku knih.

 1. Nakupující uvede do objednávky správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží doručeno.
 2. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. V takovémto případě zašle zboží (nikoli dobírkou) zpět na adresu prodejce, jak je uvedena v dodacím listu. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené a musí k němu být přibalen původní dodací list. Kupující má právo na vrácení částky zaplacené za vrácené zboží (nikoli za poštovné a balné) do pěti pracovních dnů od doručení vrácených knih prodejci.
 3. Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu. Při takovéto reklamaci zašle (nikoli dobírkou) vadné či chybné zboží společně s dodacím listem na adresu: Nakladatelství DOMINO, Na Hradbách 3, 702 00  Ostrava 1, a prodávající mu do pěti pracovních dní zašle bezvadné nebo původně objednané zboží.

Nenašli jste odpověď na nějakou svoji otázku? Obraťte se prosím na Petru Kozielovou: petra@dominoknihy.cz, která vám ráda poskytne vyčerpávající odpověď a pomocnou ruku.