Nakladatelství Domino  ›  Edice  ›  Historická řada

Historická řada

Kronika života a vlády Karla IV.

Kronika života a vlády Karla IV.František Kožík

František Kožík ve svém slavném románu císaře Karla neidealizuje, ale barvitým způsobem líčí jeho úsilí dát Praze a českým krajům co nejvyšší úroveň mezi evropskými zeměmi. Neméně poutavě je zde popsán proces dobývání moci, během něhož člověk nutně musí opustit pravdu a upřímnost. Karel vládl v…

Pán dvou zemí

Pán dvou zemíJudith Tarr

Historický román o dobyvatelském tažení Alexandra Velikého do Asie a Afriky. Fiktivní příběh o tom, jak se kněží Amonova chrámu rozhodli dovést do země Alexandra, aby byl Egypt chráněn před nájezdy barbarských národů. Na pozadí barvitého líčení intrik, žárlivosti a lásky se autorka snaží přiblížit…

Nostradamus: Příštích padesát let

Nostradamus: Příštích padesát letPeter Lemesurier

V knize Nostradamus: Příštích padesát let představuje Peter Lemesurier některá proroctví tohoto slavného věštce a přikládá k nim svůj scela nový, revoluční, vědecky podložený výklad. Jeho potřebu zdůvodňuje tím, že s rozpadem Sovětského svazu a komunistického bloku se dosavadní výklady…

Trůn bohyně Isis

Trůn bohyně IsisJudith Tarr

Kleopatra, nejmocnější žena starověkého Středomoří, která jako jediná stála mezi Římem a jeho nadvládou nad tehdejším světem. Byla ženou Julia Caesara a matkou jeho jediného syna. Po Caesarově smrti se sblížila s jeho přítelem a slavným vojevůdcem Markem Antoniem, který se stal nejen jejím milencem…

Kateřina Veliká

Kateřina VelikáCarolly Erickson

Kateřina se narodila v německé středostavovské rodině a v raném věku se provdala za Petra, dědice ruského trůnu, slabocha a alkoholika. Mladičká Kateřina se tak musela potýkat s životem v manželství bez lásky, snášet snahy o "převýchovu" ze strany autokratické carevny Alžběty, smířit se s možností…

Farao

FaraoBolesław Prus

Realistický román z dějin starověkého Egypta, podávající podle požadavků doby svého vzniku (1895) jeho historicky věrný obraz, opřený o studium vědeckých pramenů a o přímé citáty starých egyptských literárních památek. Líčí dobu krátké bouřlivé vlády faraona Ramsesa XIII. v 11. stol. př. n. l. a…

Šinjú

ŠinjúLaura Joh Rowland

Téměř detektivní příběh zdánlivé sebevraždy dvou milenců se odehrává ve středověkém Edu koncem 17. století. Mladý úředník se proti vůli nadřízených snaží odhalit, co se ve skutečnosti skrývá za rituální sebevraždou společensky nerovného páru. Kromě zajímavé zápletky poskytuje kniha čtenáři možnost…