Nakladatelství Domino  ›  Edice  ›  Historická řada

Historická řada

Panenská královna

Panenská královnaCarolly Erickson

Alžběta I. usedla na trůn v pětadvaceti letech po své nevlastní sestře Marii, řečené Krvavé, a dnes je všeobecně řazena mezi nejvýznamnější anglickou panovnici. Strastiplné dětství a úklady královny Marie ji zocelily tak, že během vlády projevovala nevšední odvahu a odhodlaně se stavěla všem…

Francouzská revoluce

Francouzská revoluceChristopher Hibbert

Klíčové události a významné osobnosti revoluce v období 1789-1799. Od prvního zasedání Generálních stavů a dobytí Bastily po volbu Napoleona prvním konzulem. Značná pozornost je věnována osudu královské rodiny a hrůzám revolučního teroru. Autor se snaží neanalyzovat historickou událost v celé její…

Tragické osudy královen

Tragické osudy královenJuliette Benzoni

Kniha obsahuje dvacet portrétů převážně evropských královen, které musely svůj život a své city obětovat státnickým zájmům. Autorka přibližuje královské dvory starověkého Egypta, středověké dvory anglické, španělské, dánské i již moderní srbský dvůr z počátků 20. století. Zachycuje příběhy žen…

Dcery bohyně Isis

Dcery bohyně IsisJoyce Tyldesley

Na stranách této bohatě ilustrované knihy autorka poutavě shrnuje své dosavadní poznatky o tom, jak se ve starém Egyptě žilo příslušnicím něžného pohlaví. Vychází přitom z přesvědčení, že „narodit se v Egyptě bylo pro ženu té doby bezesporu výhodou".Jedna kapitola je věnována královnám, ale mnohem…

Jindřich Veliký

Jindřich VelikýCarolly Erickson

První ze série biografií tudorovských panovníků. Autorka zde představuje anglického krále Jindřicha VIII. nejen jako tyrana, kata odvržených manželek a strůjce rozkolu s Římem, ale snaží se ho postihnout v plné šíři jeho osobnosti a v kontextu doby. Nepopírá, že doba jeho vlády nebyla pro Anglii…

Král a bohyně

Král a bohyněJudith Tarr

Historický román o významné egyptské královně Hatšepsut z 15. století př.n.l., která zajistila své zemi dvacet let života v míru. Královna vládla po smrti manžela Thutmose II. jako regentka a později jako spoluvládkyně svého nevlastního syna Thutmose III., jednoho z nejpozoruhodnějších egyptských…

Čínská císařovna

Čínská císařovnaEvelyn McCune

Narodit se jako druhá dcera druhé manželky, to nebyl ve staré Číně příslib skvělé budoucnosti. Všechno se ale změnilo, když třináctiletou Chou povolal císař do svého harému. Dětskou upřímností, nevinností, spíše chlapeckou logikou a rozkvétající dívčí krásou si Chou dobude nejprve uznání, pak…

Cesta na popraviště

Cesta na popraviště

Životopis francouzské královny Marie Antoinetty, která se jako symbol francouzské monarchie stala obětí revolučního teroru. Značná část pozornosti je věnována popisu vnějšího lesku francouzského královského dvora. Toto vnější a okázalé jakoby symbolicky pohlcovalo osobnost královny, která opět…

Madame de Pompadour

Madame de PompadourNancy Mitford

Život, vztahy a intriky v okolí krále Ludvíka XV. a jeho milenky madame de Pompadour. Spíše než o román jde o beletrizovaný historický výklad se srozumitelným a čtivým podáním historických i politických souvislostí a vylíčením prostředí a vztahů. Množství údajů, jmen a historických podrobností je…

Její malé Veličenstvo

Její malé VeličenstvoCarolly Erickson

Životopis anglické královny Viktorie, ženy, která zásadním způsobem ovlivnila celou dějinnou epochu. Viktorie vyrůstala bez otce a v izolaci od svých vrstevníků, ale tento neutěšený vstup do života ji paradoxně zocelil natolik, že později dokázala překonat i těžké krize. Nezlomila ji ani smrt…