Nakladatelství Domino  ›  Seznam autorů  ›  Lucy Ferriss

Lucy Ferriss

Lucy Ferriss

Lucy Ferriss je autorkou deseti knih, převážně románů, za které získala řadu literárních cen. Největšího úspěchu však dosáhla s knihou Rodinná čest český překlad vyšel v nakladatelství Domino na podzim 2015.

Autorka se rozhodla navázat na tradici tvorby Khaleda Hosseiniho a nabídnout svým čtenářům zasvěcený vhled do dvou kultur, jejichž rozdílnost a vzájemné nepochopení vyústily v jeden z největších problémů dnešního světa.

Svého úkolu se Lucy Ferriss zhostila vskutku pečlivě: v zájmu autentičnosti díla podnikla rešeršní cestu do severovýchodního Pákistánu, kde se snažila co nejdůvěrněji poznat tamní zvyky a mentalitu. Ve výsledku nám tak autorka předkládá román, který nalézá kus pravdy na obou stranách – a právě v tom lze spatřovat hlavní poselství celého díla.

Lucy Ferriss je autorkou těchto knih: