Nakladatelství Domino  ›  Seznam autorů  ›  František Kožík

František Kožík

František Kožík

František Kožík psal prózu, poezii, historické romány, dramata, rozhlasové hry, filmové scénáře, operní libreta, literaturu pro děti a další.

František Kožík se narodil v rodině soudce. Reálné gymnázium studoval v rodném městě, dokončil ho v roce 1927 v Brně. Ve vysokoškolských studií následoval svého otce a stal se v roce 1931 doktorem práv. Další dva roky studoval ještě na filozofické fakultě a zároveň byl mimořádným posluchačem dramatické konzervatoře.

Do roku 1933 byl soudcovským čekatelem. Když skončil vojenskou službu, nastoupil do rozhlasu v Brně a po třech letech odešel do Prahy jako rozhlasový dramaturg, kde pracoval v letech 1941 - 51.

Dvě desítky let - v letech 1956 - 74 - působil František Kožík jako dramaturg Čs. filmu, dva roky vyučoval na Divadelní fakultě AMU loutkářství.

Od roku 1975 jako penzista intenzivně pracoval na svých literárních dílech. Zemřel v roce 1997.

František Kožík je autorem těchto knih: