Caroline Scott


Caroline Scott získala doktorát v oboru historie na Durhamské univerzitě. Zajímá se především o zkušenosti žen z první světové války, o těžkosti, kterým museli čelit vracející se vojáci, a o rozvoj turistiky a poutí v bývalých válečných zónách. Caroline pochází z anglického Lancashiru, ale v současné době žije v jihozápadní Francii.